IP Nedir? IP Numaraları Tükenir mi?

Konuyu teknik terimlere boğdurmadan şunu söyleyebiliriz. Bugün İnternet’e doğrudan bağlı her bilgisayarın bir kimlik numarası vardır. Buna IP adresi (Internet Protokol Adresi) denilir. Nasıl ki insanlar birbirlerini kimlikleriyle tanıyorsa, bilgisayarlar da birbirlerini IP numaralarıyla tanırlar.

İnternete Kaç Bilgisayar Bağlanabilir?

İnternete kaç bilgisayarın doğrudan bağlanabileceğini hesaplamak kolaydır. IP numaraları, ikili (iki tabanlı – binary) sayıtlama dizgesinde sekizer haneden oluşan dört grup sayının bileşiminden oluşur. Sekiz haneye yazılabilecek en küçük ve en büyük ikili sayılar

0 = 00000000
255 = 11111111
27 + 26 +25 +24 +23 +22 +21 +20

dır. Demek ki her sayı grubu 256 seçeneğe sahiptir. Dört grup olduğuna göre, toplam IP numaraları sayısı 256 nın dördüncü kuvvetine eşittir. Bu da

256 4 = 4 294 967 296

eder.

IP Numaraları Tükenirse..

IP adresleri düzenlenirken, kimse bu sisteme bağlanacak bilgisayarların dört milyara ulaşacağını düşünmüyordu. Dünya nüfusuna göre, bu adreslerin fazlasıyla yeterli olacağı apaçıktı. Ama, beklenmedik bir taleple karşılaşıldı. Bazı kurumlar ve şirketler çok sayıda IP numarasını satın aldılar. IP numaraları hızla tükenmeye başladı. Yakın gelecekte, adresleme sistemi yetersiz kalacaktır. Ama korkuya gerek yok. Sistemin genişletilerek, 32 şer haneden oluşan dört tane ikili sayıdan oluşturulması düşünülmektedir. Bu sistemde IP numaraları mevcut numaraların dördüncü kuvveti kadar artacaktır. Böylece,

256 16 = 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456

tane IP numarası varolacaktır. Dolayısyla, internet herkese yetecektir.

Kaynak: http://www.baskent.edu.tr/

You may also like...